A Testimonial For Ayurvedic Treatment of
Retinitis Pigmentosa (RP)